/ iStock/Getty Images
Община Димитровград обяви обществена поръчка за доставка на 2815 инверторни климатици.

Прогнозната стойност на поръчката по проекта "Подобряване качеството на атмосферния въздух на община Димитровград чрез подмяна на отоплителните устройства на твърдо гориво с други алтернативни форми на отопление" е за 3,247 млн. лева, съобщиха от Общината.

Ремонтират дом „Химик“ в Димитровград

Устройствата ще бъдат предназначени за одобрените след обследване домакинства, заявили подмяна на топлинните уреди и инсталации на дърва и въглища с екологосъобразни в първия етап от проекта. Освен доставката, поръчката включва и монтаж, тестване и пускане в експлоатация на доставените климатици.

Те ще бъдат също така и обслужвани в гаранционния им срок, поясниха от общината. Целият проект, който се изпълнява на два етапа, е на стойност над 7,5 млн. лева