дивеч
дивеч / Vesti.bg
Запасите от благороден елен, сърна, дива свиня, фазан и др. са стабилни, с тенденция за леко увеличение всяка година, съобщава вестник „100 вести" днес.

Изданието съобщава, че експерти от Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) са започнали проверки по изпълнението на договорите за стопанисването на дивеча в дивечовъдните участъци в държавните горски стопанства в цялата страна.

Специалистите проверяват там, където е изтекъл половината от срока на действие на съответния договор. От общо 250 дивечовъдни участъка за 160 са сключени договори за стопанисване и ползване на дивеча с юридически лица.

В проверките участват и експертите по лова от регионалните дирекции по горите и държавните пред- приятия. По данни на ИАГ през последните години запасите от основните видове едър дивеч – благороден елен, елен лопатар, сърна, муфлон и дива свиня, са стабилни, с тенденция за леко увеличение всяка година, като дивата свиня в повечето райони на страната е със запас, близък или над допустимия. При дребния дивеч фазанът и яребицата също са със стабилни запаси.