Водомерите трябва да се проверяват периодично
Водомерите трябва да се проверяват периодично / ВиК Габрово

Всички водомери подлежат на задължителен метрологичен контрол на 5 години съгласно нормативните уредби, припомнят от ВиК Габрово. Инкасаторите на дружеството следят срока и дават предписания за индивидуалните водомери, които подлежат на периодична проверка. Метрологичната проверка се извършва в лицензирана лаборатория.

Доставката, монтажът, проверката, поддържането и ремонтът на индивидуалните водомери се извършва за сметка на потребителите.

ВиК предлага 3 възможности като услуги на потребителите, които се заплащат по утвърден ценоразпис: извършване проверка за изправността  на водомери в лицензирана лаборатория чрез ВиК; подмяна на водомера с отремонтиран /оборотен/ водомер на дружеството и подмяна с нов водомер.

Водомерите могат да се демонтират само от служители на ВиК, които изготвят протокол за демонтаж с данните за фабричния номер, както и показанията. След всяка проверка, ремонт /монтаж/демонтаж/, се пломбира холендъра на арматурно-водомерния възел.

Всякакви манипулации, извършени без знанието на ВиК, се смятат за нарушение.

При неизпълнение на предписанието на служител на дружеството в срок до 1 месец, до поставянето на отговарящи на изискванията индивидуални водомери, месечното количество изразходвана, отведена и пречистена вода се заплаща както следва: по 6 м³ - за топлофицирано жилище и по 5 м³ - за нетоплофицирано жилище за всеки обитател, като тези определени количества вода се завишават всяко тримесечие с по 1 м³ за всеки обитател.

В интерес на потребителите е водомерите /общ и индивидуални/ за сгради "етажна собственост" да се поддържат в добро състояние, което гарантира точно отчитане на използваната вода и така не се дава повод за конфликти между живущите в етажната собственост, твърдят от ВиК.

За повече информация относно проверките на водомерите, гражданите може да звънят на телефони: 816 117 и 816 129 или да се обръщат към инкасаторите на дружеството.