Ученици от НАГ извършват мониторинг на р.Янтра
Ученици от НАГ извършват мониторинг на р.Янтра / netinfo
Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) и Регионална лаборатория – Велико Търново заедно с ученици от Национална априловска гимназия в Габрово, ще отбележат 18 октомври - Световния ден за мониторинг на водата с вземане и анализ на водни проби от река Янтра на Баевия мост. Учениците ще бъдат запознати със състоянието на водите на река Янтра от извора до устието. Експертите ще коментират получените резултати по показателите температура, активна реакция, разтворен кислород, наситеност с кислород, електропроводимост. Демонстрацията ще започне в 12.00 часа.