Съкровище на словото
Съкровище на словото / Националния музей на образованието

Археологическият музей "Велики Преслав" гостува в Националния музей на образованието - Габрово с материали и постерна изложба "Съкровище на словото", посветена на 1150 години от Великоморавската мисия на Св. Св. Кирил и Методий.

Подготвена от Института за литература при БАН, уникалната експозиция за пръв път е показана в Европейския парламент в Брюксел, след което продължава пътуването си в България и Европа.

Постерите проследяват хронологически писмените практики в балканските земи от Античността към Средновековието; латинските и житийни извори за Константин-Кирил Философ и Методий; появата на най-старата славянска азбука - Глаголицата; Моравската мисия на двамата братя; първите преводи на Евангелието, Апостола и Псалтира за мисията; учениците на Светите братя в България; използваната за пръв път в българските земи азбука - Кирилицата; автентичната книжовна традиция на средновековната ни държава при княз Борис I, цар Симеон, Иван Александър, Асен и Петър; съдбата на средновековните български писмени паметници – глаголически и кирилски.

Показани са най-значимите старобългарски  ръкописи на глаголица - Асеманиево, Зографско, Мариинско евангелие.

 

Съкровище на словото
Национален музей на образованието


Присъстват образци от писмото, украсата и оформлението на най-важните кодекси от ХII–XIII век - Добромирово евангелие, Битолски триод, Болонски псалтир.

Включени са образци от книжнината през ХIV век – Лондонско евангелие, Манасиева хроника, Томичов псалтир.

Специално място е отделено на Климент Охридски - най-забележителната личност в духовния и културен живот на Източна Европа през Средновековието; на Наум Преславски-Охридски – един от най-близките ученици на Кирил и Методий; на Константин Преславски и Йоан Екзарх, които идват в България след първите Кирило-Методиеви ученици - Климент, Наум и Ангеларий.

Представено е творчеството на патриарх Евтимий и дейността на Търновската книжовна школа.

Археологическият музей „Велики Преслав” показва ценни експонати - Надпис на Тудора, открит близо до Кръглата църква във Велики Преслав; пособия на преславски книжовници от IX-X век (закопчалки за книги и мастилници от бронз, писала от желязо), бронзови нагръдни и процесийни кръстове на духовници от столицата Преслав.

В продължение на месец – до 23 юни, в изложбената зала на Националния музей на образованието посетителите могат да се запознаят с развитието на българската култура през Средните векове, най-вече с писменото наследство, неговата интересна историческа съдба и значението му за цялата славянска писменост.