Стратегията дава шанс за добра професионална реализация на педагогическите кадри
Стратегията дава шанс за добра професионална реализация на педагогическите кадри / DarikNews.bg

Нито един човек, който има отношение към българската просвета не може да остане безразличен към Националния музей на образованието в Габрово. При предишното ми идване тук установих какво е необходимо за неговото развитие, а сега започваме да реализираме инициативите. Едно от важните неща е дигитализацията на музея. Това каза пред DarikNews.bg зам.-министър Мукаддес Налбант.

- Г-жо Налбант, не става въпрос само за изработката на един сайта, нали?

- Става въпрос за дигитализацията на самия фонд на музея, а не просто за един сайт. Ще има версия на английски. Реално от всички кътчета на света ще може да се направи виртуално посещение на Националния музей на образованието в Габрово.

- Каква е стойността на проекта?

- Започнахме с 63 000 лв., но мисля, че след това ще трябва да има осъвременяване, заради развитието на технологиите. Важното е, че сме поставили началото. 24 май е един много хубав повод във всички регионални инспекторати да се представи експозицията, която музеят беше подготвил за Министерство на образованието във връзка с Кирил и Методий и документите, които се съхраняват. Тази експозиция може да стане постоянна и така да популяризираме музея в Габрово и делото на братята Кирил и Методий.

- Месец май е „месец на образованието”, в дневния ред на Министерски съвет бяха включени въпроси, свързани с него!

- Да, важното за мен е приемането на Стратегия за развитие на педагогическите кадри с хоризонт до 2020 г. Тя ще даде възможност да се подреди системата, така че едновременно да работят политиките, свързани с педагогическите кадри – от първия ден на университетското образование до деня, в който един учител се пенсионира. Тази стратегия дефинира и всички проблеми, които има в системата – обучението в университета, професионална реализация в училище, кариерно израстване, възнагражденията и др.

- И смятате, че това ще е възможно? Тази стратегия е политика в своята същност. Има ли готовност, независимо то политическата конюнктура, стратегията да бъде прилагана?

- Смятам, че се приема положително и реализацията й ще продължи. Ние сме в дълг към българския учител и всеки, който се занимава с политика го знае. След 2020 г. трябва да има само доразвиване и усъвършенстване на образователната система. Когато се подготвяше Стратегията бяха взети становища на много широк кръг професионалисти - на социални партньори, НПО, граждани. Имало положително отношение. Във всички европейски страни учителската професия е регулирана и у нас трябва да стане това. Дава се шанс нашите учители да се реализират и в чужбина. Важно е, че така ще имаме възможност съвместно с университетите да подготвим критерии, на които да отговарят кадрите, които излизат от тях. Регулирана професия означава, че ще има държавен стандарт. Чрез стратегията ще се даде възможност на учителите да знаят по години как ще се развиват.

- За възможностите да се назначават млади учители помислено ли е?

- Искаме да увеличим времето, което студентите по педагогика прекарват в училище. Работодатели, които назначават млади учители ще получават стимули. Търсим възможности за увеличаване на социалния пакет за всички учители?

- Какво означава „социален пакет”?

- Подкрепа за учителите, за да изпълняват своите задължения. Например поемане на транспортни разходи. От тази година даваме възможност на учители, които не могат да ползват обществен транспорт, да пътуват с лични автомобили. Разходите за достъп до информация също са включени. Социалният пакет ще се разширява, за да се увеличат възможностите за усъвършенстване на учителите. Нещата ще се случват стъпка по стъпка. На следващ етап ще се стремим да поемем разходите за закупуване на литература, например. Със Стратегията не откриваме топлата вода, но се надяваме да направим диагноза, да предпишем лечение на системата и да дадем възможност на учителите да имат добра професионална реализация, която ги удовлетворява.