„Програмата „Дойдох. Видях. Избрах!“ е разработена съобразно нуждата от кадри в различни направления“

/ „Програмата „Дойдох. Видях. Избрах!“ беше разработена съобразно нуждата от кадри в различни направления“ – поясни Невена Петкова

Програмата за допълващи дейности към ориентирането на учениците в кариерата, разработена от Областна администрация и Регионално управление на образованието, е насочена с дейности визирани в Наредбата за приобщаващо образование.

Измененията в наредбата са от декември 2018 г, приети с Постановление на Министерски съвет. Именно тези изменения бяха обсъдени на среща на областния управител Невена Петкова и началника на Регионалното управление на образованието Георги Маринов с представители на общините от региона.

„Дойдох. Видях. Избрах!“ - седмица на кариерното ориентиране

„Програмата „Дойдох. Видях. Избрах!“ беше разработена съобразно нуждата от кадри в различни направления“ – поясни Невена Петкова и изрази надежда, че изпълнението на тази наредба ще обедини общини, училища, стопански организации, така че да има действително едни разнообразни дейности по интереси за учениците, но съобразени с развитието на региона ни.

Тя отчете програмата като  добра основа, и за общините, които според влезлите промени в Наредбата ще осъществяват обща програма за стимулиране на дейности и изяви на учениците, ще могат да надграждат или променят в зависимост от това какъв резултат искат да постигнат.

„Изключително щастливи сме, че за пореден път направеното в област Габрово е един добър пример, работещ модел, който през месец февруари ще можем да представим  на национално ниво пред образователни институции тук в Габрово.“ – каза още областният управител.Седмица на кариерно ориентиране „Дойдох. Видях, Избрах!“ в Севлиево, Дряново и Трявна

Програмата беше реализирана през изминалата учебна година с ученици от 7 и 10 клас от Габрово и Севлиево. През настоящата година обхватът й е разширен в две възрастови групи, като първа възрастова група включва ученици обучаващи се в 6 - 7 клас, а втора възрастова група включва ученици обучаващи се в 10 и 11 клас.

До момента близо 1700  ученика от първата възрастова група имаха възможност да добият впечатления от посещения на място в здравни институции, пожарна, полиция, НАП – Габрово, музеи и фирми. Предстои големите ученици да се включат в програмата съобразно техните интереси като посетят различни фирми от региона.