Проф. Пенчо Далев получава званието Почетен гражданин на Дряново

/ Дряново - Община за пример

На 18 октомври, четвъртък от 17:00 часа в Ритуалната зала на Община Дряново ще се проведе тържествено заседание на ОбС-Дряново, свикано от председателя на съвета Георги Казаков.

В дневния ред е предвидено връчване на удостоверения на проф. Пенчо Далев за присъдено звание Почетен гражданин на Дряново. Удостоверение ще получи и Станислав Генчев, който става Заслужил гражданин на Дряново. На заседанието ще бъдат връчени и почетни грамоти.