Предлагат проектът за тунел под Шипка да се включи в този програмен период
Предлагат проектът за тунел под Шипка да се включи в този програмен период / Дарик Габрово

 

Ще бъде предложено проектът за Западния обходен път на Габрово и тунелът под връх Шипка да бъдат включени в списъка с приоритетните проекти за този програмен период по Оперативна програма "Транспорт". Това каза в Габрово началникът на политическия кабинет на министъра на Министерството на регионалното развитие и благоустройството Йордан Татарски. Според него целта е да се започне работа в този програмен период (2007- 2013 год) и да продължи до 2015 година. Предложен е вариант за финансиране на 3,2 км тунел под връх Шипка.

Днес междуведомствената работна група ще излезе с разписан план за действие, в който ще се дефинират задачите, сроковете и отговорниците, за да стартира реализацията на този голям проект. Също днес ще бъде подписан правилник за работата на междуведомствената група. Предвидено е екипът по подготовката на проекта да изготвя ежемесечни доклади за напредъка.

Вече е сформирана междуведомствена работна група, която да оказва помощ на екипa, който ръководи разработката. Според Татарски целта на тази група ще бъде да се подобри координацията между отделните ведомства. В нея ще участват експерти от изпълнителните агенции по горите, представители на министерството на земеделието, министерство на околната среда и водите, от министерство на регионалното развитие и благоустройството, както и главните архитекти на Габрово и Казанлък.

Създаден е и комитет за наблюдение, в който влизат Областните управители на Габрово и Стара Загора, началниците на политическите кабинети на МРРБ, на министерството на земеделието и храните, на министерството на околната среда и водите и зам. кметовете по строителството на Община Габрово и Община Казанлък.

"Така всеки един представител на отделните ведомства ще може да контролира задачите и задълженията на експертите от ведомствата", каза Татарски.