/ ThinkStock/Getty Images
Екологични инициативи и поощряване на образованието в региона са сред акцентите на бюджета на общината през 2021 година.

Общинският съвет прие на заседание бюджетната финансова рамка, която е в размер на 70,4 милиона лева. Бюджетът за годината, чието мото е "Зелен, иновативен, интелигентен", е увеличен спрямо предходната година с близо 12 милиона лева, съобщиха от общината.

Проверяват външното осветление и фонтаните в Габрово

Увеличението на бюджета се дължи на по-големите собствените приходи - приходите от данъка на превозните средства, целевата субсидия във водоснабдителния сектор и финансирането на делегираните от държавата дейности.

Най-голям дял в разходната част на бюджета - близо една трета от общите средства, има образованието. Основните акценти в инвестиционната програма са продължаване на благоустрояването на квартал "Трендафил-2", междублокови пространства и улици в града, завършване на кръстовището на улиците "Емануил Манолов", "Баждар" и "Чардафон", обособяване на паркинг в района на централния градски пазар, ремонт на пешеходната алея около язовир "Синкевица", проектиране на нов гробищен парк в местността Колева ливада и изграждане на стена за полагане на урни, както и проектиране на крайречни зони и паркова среда.

Общината е отделила средства за ремонт на улици в селата, както и за водоснабдяване на малките населени места. Две нови подземни площадки за сметосъбиране ще бъдат изградени в централната част на Габрово, а до края на годината уличното осветление в целия град ще бъде подменено с нови енергийно ефективни лампи.