/ Община Габрово
Кметът на Община Габрово Таня Христова разпореди извършване на аварийно възстановяване и обезопасяване на елементите от външното изкуствено осветление, за които към настоящия момент има информация в общинска администрация и Общинско предприятие Благоустрояване по сигнал на граждани и медии.

В заповедта е разпоредена и проверка на техническата инфраструктура, външното осветление и фонтаните на територията на Община Габрово.

Проверката, която включва над 6000 обекта, ще се извърши в срок от една седмица, след което ще бъде изготвен обобщен доклад относно актуалното състояние и рискови за живота и здравето елементи и съоръжения.