Един месец безплатно отопление могат да ползват абонатите на ТЕЦ- Габрово
Един месец безплатно отопление могат да ползват абонатите на ТЕЦ- Габрово / Дарик Габрово

 

Един месец безплатно отопление могат да ползват абонатите от спрени абонатни станции, желаещи отново да станат  клиенти на топлофикацинното дружество. Това е най- новото предложение на ТЕЦ Габрово за предстоящия отоплителен сезон. Топлофикационното дружество предлага 12 % отстъпка от годишната сметка за редовно плащащите месечните си сметки абонати. Тази отстъпка за коректните клиенти е равносилна на намаляване на досега действащата цена.

И през новия отоплителен сезон всеки абонат, който е платил текущите си задължения може да сключи договор за заплащане на дължимите суми на равни месечни вноски.

От дружеството припомнят, че през юли ДКЕВР по предложение на габровското топлофикационното дружество, утвърди новата цена на топлинната енергия.

В резултат на очакваното повишение и за да се намали отрицателния му ефект върху абонатите, ръководството на "Топлофикация- Габрово" е взело решение да продава топлинната енергия на цена 79.96 лв/МВтч ( 95.95 лв/МВтч с включен ДДС ), която е по- ниска от пределната цена утвърдена от Държавната комисия. При тази продажна цена, увеличението спрямо отминалия отоплителен сезон е само с 10 % по високо.