120 оръжия от бронзовата епоха до 20 в. показва Регионален исторически музей

120 оръжия от бронзовата епоха до 20 в. показва Регионален исторически музей
120 оръжия от бронзовата епоха до 20 в. показва Регионален исторически музей / РИМ-Габрово

Изложбата "Въоръжение от габровския музей" се открива днес от 16.00 ч. в Регионален исторически музей. Експозицията ще бъде представяна на посетителите до края на март.

Оръжието  съпътства човека от най-дълбока  древност. В него са отразени съществени черти от технологичното, икономическото, културното и социалното развитие на обществото. Съхранените в РИМ-Габрово  оръжия и аксесоари към тях  разкриват важни моменти от историята на региона, пазят спомена за личности и събития, които са неразделна част от националната история.

В изложбата „Въоръжение от Габровския музей“ са представени 120 културни ценности от фондовете на РИМ-Габрово. За пръв път музеят експонира представителната част от своята оръжейна колекция, обхващаща всички исторически периоди.

Още част от каменните оръдия от каменомедната  и бронзовата епохи, открити в местните земи, могат да бъдат интерпретирани като оръжия.

Отделни артефакти от античната епоха представят следващия етап от развитието на оръжието, когато то става метално и производството му се специализира. Защитното въоръжение е представено частично чрез умба от щитове.

Намерените  при археологически проучвания средновековни  оръжия, са представени главно с върхове на копия и стрели, както и боздугани.

120 оръжия от бронзовата епоха до 20 в. показва Регионален исторически музей

През  османския период се появява огнестрелното  оръжие. Обособеният дервенджийски статут на село Габрово позволява  разгръщането на специализирано оръжейно производство, което достига своя връх в края на 18 век и началото на 19 век. Представено е чрез пушки (шишанета) и пищови с кремъчно-ударен механизъм и ятагани балкански тип. Част от тях представляват същински произведения на балканското оръжейно изкуство. След първата четвърт на ХІХ в., когато местното оръжейно производство е забранено, започва контрабандния внос на оръжие от Западна Европа. Отначало то е кремъчно-ударно, впоследствие капсулно и накрая заднопълнещо с унитарен патрон. За нуждите на революционните акции се внасят различни системи револвери и пушки. Масовото въоръжаване на местното население по време на Освободителната война, включително и като участие в редовете на Българското Опълчение и доброволните чети, е оставило немалко свидетелства под формата на пушки и револвери. Присъства и трофейното оръжие – саби, ятагани, пушки – спечелено в кървави сражения.

След 1881 г. Габрово не е гарнизонен град, нито в него се произвежда оръжие. Въпреки  това достойното участие на габровци във Войните за национално обединение е засвидетелствано с отделни образци огнестрелно и хладно оръжие, както и с редица трофеи, пленени от сръбската, турската, румънската и британската армии.

Последният  етап от присъствието на въоръжението в местната история е свързан с партизанското движение през 40-те години на 20 век.

Съхраните културни ценности – великолепни образци на инжинерно-техническата мисъл и декоративно-приложното изкуство – пренасят спомена за героичните дела на нашите деди в защита на род и отечество.