10 май – Световен ден „ Движението – това е здравe “
10 май – Световен ден „ Движението – това е здравe “ / Дарик Габрово, архив

Отбелязването на този ден започва през 2002 г. по инициатива на 55-та Световна здравна асамблея, когато е приета Резолюция по въпросите на храненето, физическата активност и здравето. Ниската физическа активност, заедно с тютюнопушенето и нездравословното хранене представляват важни по значение рискови фактори за хроничните болести.

Независимо, че ниската физическа активност не може да бъде пряка причина за влошаване на психичното здраве, известно е, че физически активният начин на живот може да намали стреса, безпокойството и симптомите на депресия сред хората с подобни проблеми. Особено обезпокоително е, че в глобален аспект се наблюдава все по-голям спад в нивото на физическата активност и подготовка на децата в училищна възраст. Затова са необходими повече инициативи, напомнящи, че за осигуряване здравословното развитие на подрастващите, децата се нуждаят от ежедневна физическа активност с продължителност поне 60 минути.Физически активният начин на живот на жените също не е на необходимото ниво. Все повече представители на женския пол са засегнати от заболявания, свързани с недостатъчна физическа активност - сърдечно-съдови, диабет, остеопороза, рак на млечната жлеза и др. Доказано е, че физическата активност при жените, освен за понижаване на риска от изброените заболявания, спомага и за подобряване на психичното им здраве и увеличава възможностите за тяхната социална интеграция в обществото. Редовната физическа активност - 5 пъти седмично по най-малко 30 минути, е препоръчителна и за възрастните хора, тъй като подобрява функционалното състояние и качеството им на живот. Интензивността на физическата активност трябва да има умерен и индивидуализиран характер. По този начин може да бъде намалено разпространението сред възрастните хора на заболявания като миокарден инфаркт и мозъчен инсулт, остеоартрит, остеопороза, хипертонична болест и др.

Физическа активност на работното място също отбелязва своя спад, поради нарастването на зависимостта ни от нови технологии, които спестяват физически усилия и време. В резултат на тази тенденция обаче, за все повече хора е характерно ниско ниво на физическа активност. Физическата активност на работното място е ползотворна в еднаква степен за работодателите  и за служителите, тъй като спомага, от една страна, за по-висока работоспособност и по-малко случаи на травматизъм, а от друга подобрява показателите, характеризиращи физическото и психическо здраве на работещите.

 Данни от национално изследване за физическа активност на населението в България сочат, че :80% от хората на възраст 25-64 г. са с ниска физическа активност; налице е ниско ниво на информираност на населението за ползата от физическата активност при профилактика и лечение на заболяванията;едва 7% от пациентите получават информация и съвети за физическа активност от лекар или друг медицински персонал.