Въвеждат строги мерки за недопускане на заболяването птичи грип в региона
Въвеждат строги мерки за недопускане на заболяването птичи грип в региона / ThinkStock/Getty Images

В Добрички регион няма огнища на птичи грип, увери директорът на Областната дирекция по безопасност на храните д-р Розалина Брайкова. След случаят на заразен пеликан край Бургас в крайморските области на страната, сред които е и Добрич, се предприемат всички мерки за недопускане на заболяването.

Случаят в Бургас е единичен, затова не бива да се всява паника и хората да се притесняват, коментира Брайкова. Тя обяви, че започват проверки за наличие на болни или умрели диви птици, които ще се провеждат съвместно с представители на държавните лесничейства, орнитоложките и ловно-рибарските дружества. Освен това ще бъде засилен ветеринарно-медицинският контрол по спазване на мерките за биосигурност в птицевъдните обекти, ще се следи за нерегламентирана продажба на пернати, ще се провеждат клинични прегледи и сондажно-вирусологични изследвания на домашни и диви птици.

На собствениците и управители на птицевъдни обекти и на стопаните, които отглеждат птици в дворовете си за собствена консумация, ще бъде разпоредено да не допускат излизане на птиците навън, за да се избегне евентуален контакт с диви птици, посочи още Брайкова. Необходимо е също патиците и гъските да се отглеждат разделно от другите домашни птици. Фуражите трябва да бъдат съхранявани в закрити помещения, за да не се замърсят от прелитащи птици.

Брайкова подчерта, че при установяване отклонения от здравословното състояние на отглежданите птици или при завишена смъртност, стопаните трябва незабавно да уведомят ветеринарния лекар и кметът на населеното място.

Мерките за предотвратяване на заразата бяха обсъдени този следобед на заседание на Областната епизоотична комисия.

Във връзка със зададени въпроси относно регистрирани случаи на птичи грип при хора, от  РЗИ – Добрич са извършили проверка в архива си и уведомяват, че от 2005 г. до момента на територията на областта няма регистрирани такива случаи при хора.