/ РИОСВ - Шумен
Инициативата е на Община Добрич и се посвещава на Международния ден на Земята, който отбелязваме днес, съобщиха от Общината. Табелите са поставени на 6 вековни дървета, които се намират пред храм „Свети Георги“ и в Градския парк.

Община Добрич погаси дългосрочен дълг в размер на 10 млн. лв.

На тях е отбелязан вида на дървото, неговата възраст и информацията, че е защитен вид по Закона за биологичното разнообразие. Вековното дърво пред Храм „Свети Георги“ е от род бряст, има приблизителна височина около 15 м. и диаметър на короната около 8 м.

Брястовете достигат до височина от 40м, диаметър на ствола до 1,5 м и възраст до 300 години. Останалите 5 дървета се намират в Градския парк и са от вида ясен. С тяхното засаждане през далечната 1867 г. в тогавашната махала „Карабоклука“ е поставено началото на днешния парк „Св. Георги“, който е паметник на градинско–парковото изкуство.

Община Добрич освобождава от наеми търговци, преустановили работа в извънредното положение

Тяхната височина е от 12 до 18 м. а диаметъра на короните им достига до 12 м. Ясените достигат височина също до 40 м. и се характеризират с изключителна здравина и дълговечност.