В СОУ "Д. Талев" разучават забравени игри и народни танци

В СОУ Д. Талев разучават забравени игри и народни танци
В СОУ Д. Талев разучават забравени игри и народни танци / sou-dtalev.info

35-членен екип от Италия, Литва, Словакия и Полша, работещ по международен проект „GAMES" пристига на работно посещение в СОУ „Димитър Талев" Добрич, съобщават от там. Училището е сред осемте в страната, получили правото да координират международен проект по програма "Еразъм" за новия период по „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики".

Проектът „GAMES" е двугодишен, целите му са повишаване на двигателната култура на учениците, създаване на здравословни навици и включване на игрите и спорта като неразделна част от учебния процес. Първата работна среща е утре в 9.40 часа. Участници от петте държави са съставили сборник с традиционни, но позабравени игри, които ще бъдат демонстрирани при посещението. Освен това гостуващите ученици ще посетят часове по български език и литература, английски език, информационни технологии, география и физкултура, ще разучават български народни танци, ще разгледат забележителности в Добрич и региона.

Екип от СОУ "Д. Талев" ще обмени опит с училището - партньор от Полша през месец май т.г.