Показват изложба - живопис на Азат Галимов в Двореца

Двореца в Балчик
Двореца в Балчик
В галерия "Тихото гнездо" на ДКИ "Двореца" е подредена изложба с над 30 живописни платна на Азат Галимов. Тя ще остане до 15 май.

Двореца е домакин на пленер "Съвременни художници на Балчик"

Художникът е роден през 1958 г. в Татарстан СССР. През 1986 г. завършва СПбХП Академия - "А.Л.Штиглиц" - Санкт Петербург, където остава да живее и работи и до днес. Член е на Санкт-Петербургския съюз на художниците - отделение Живопис, на Петровската Академия на науките и изкуствата (ПАНИ), както и на групата на художниците във Варна.

За него изкуствоведът Пламена Димитрова-Рачева казва: "В живописта си Азат Галимов се изявява като даровит пейзажист и романтичен наблюдател на градския живот извън традиционния възглед за пейзажа и класицистичната естетика.

Той открива за изкуството си нови естетически проекции. Художникът сам определя степента на приближаване до реалността и отдалечаването от нея. Неговото умение се открива в колорита, който отразява реалността точно и живо. Пейзажите му са живи портрети на натурата и в тях погледът ни плавно следва движението на цветните преходи в пространството.

Показват средновековни съкровища в Двореца-Балчик

В пейзажите на Азат Галимов светлината влиза в пряко взаимодействие с натурата. Тя се свързва с цветовете, които в импресионистичен маниер започват да оживяват и да преобразяват пространството в пищна цветност. Живописните мазки и щрихи носят лекота на изпълнението, отразяват живото и бързо възприятие на художника.

Обичайно той рисува пейзажните си мотиви в диагонален ракурс, както е Узуновата къща, отделните архитектурно - паркови композиции в Двореца на Балчик, Операта във Варна, и така показва проекцията на личното си възприятие за ситуацията, която наблюдава."