Кметът на Добрич Йордан Йорданов и комисар Николай Спасов
Кметът на Добрич Йордан Йорданов и комисар Николай Спасов / община Добрич
Кметът на Добрич Йордан Йорданов и комисар Николай Спасов подписаха договор за създаване на звено „Общинска полиция“. То ще осъществява дейност по опазване на обществения ред, защита правата и свободите на гражданите, опазване на живота, здравето и имуществото им, охрана на обекти – публична и частна собственост, охрана на общински мероприятия, безопасност на движението, оказване на съдействие на общинска администрация при изпълнение на служебните им задължения по контролната и административно наказателната дейност на Общината.

Към звеното ще бъдат назначени седем старши полицаи и един полицейски инспектор. Предстои ОД на МВР да обяви конкурс за посочените длъжности. Очаква се общинските полицаи  да бъдат назначени в срок до  4 месеца, след обявяване на конкурса, тъй като подборът се извършва по Закона за МВР.

Средствата за издръжка на звено „Общинска полиция“ са осигурени от бюджета на Община град Добрич.