левове пари
левове пари / iStock/Getty Images
Работници и служители от обявеното в несъстоятелност „Евроманган“ ЕАД в област Добрич трябва да се обърнат към Фонда за гарантиране на вземанията за получаване на дължими заплати, съобщиха от Дирекция „Инспекция по труда“ в Добрич.

„С молба за откриване на производство по несъстоятелност от 18.01.2019 г. с правно основание чл.625 във връзка с чл.608, ал.1, т.4 от Търговския закон, инспекцията по труда е реализирала правомощието си да инициира производство по несъстоятелност на „Евроманган“ ЕАД с адрес с. Църква, общ. Балчик. В тази връзка с решение №29/11.03.2020 г. Окръжен съд – Добрич е обявил дружеството в неплатежоспособност считано от 26.07.2016 г. Във връзка с гореизложеното работниците и служителите (бивши и настоящи), имащи начислени и неизплатени трудови възнаграждения, следва да се обърнат към Фонда за гарантиране на вземанията", посочват още от ведомството.