Оправдаха Евгения Банева за премахнат електропровод в Русалка
Оправдаха Евгения Банева за премахнат електропровод в Русалка / Дарик Добрич

Управителят на "Русалка Тур" Евгения Банева е оправдана на втора инстанция по дело за нанесени имуществени вреди на територията на ваканционното селище, съобщават от Добричкия окръжен съд.

Окръжните магистрати са потвърдили присъдата на Районен съд - Каварна, с която Банева е призната за невиновна по повдигнатото обвинение, че на 16 ноември 2009 година като управител на "Русалка –Тур"ООД - Созопол и "Полимери"АД - Девня тя е възложила да се премахне въздушен електропровод за временно захранване на ниско напрежение във ваканционно селище "Русалка" в община Каварна и така противозаконно е унищожила чужда недвижима вещ на стойност 4006 лева, собственост на фирма "Аспа"ООД - Варна.

Със същата присъда съдът отхвърля и предявения от варненската фирма граждански иск за обезщетение претърпени имуществени вреди в размер на 4006 лева.

В мотивите за решението си съдът посочва, че не е безспорно доказано, че подсъдимата е разпоредила премахването на съоръженията. Освен това не е обоснован категорично умисълът на подсъдимата, тъй като по делото е приложен протокол от служители на РДНСК  с констатации за незаконност на изграденото съоръжение.