Демонстрация на огнеборци
Демонстрация на огнеборци / Дарик Добрич, архив
В периода от 11 до 17 септември ще се проведе традиционната Седмица на пожарната безопасност. Тя има за цел популяризиране на професията на пожарникарите и спасителите, провеждане на информационно-разяснителни мероприятия сред обществеността, демонстрации на професионални умения и техника, работа с подрастващите, срещи с граждани. На 14 септември българските пожарникари и спасители честват своя професионален празник, с решение на Министерския съвет от 1995 г.

Акцентът на Седмицата т.г. е върху активиране на контактите с гражданите и организациите за поставяне от тяхна страна на актуални въпроси по противопожарното осигуряване на обектите и населените места, както и за отправяне на предложения и сигнали, касаещи подобряване на организацията на работа и административно обслужване. Във всички районни служби в Добричка област от 11 до 17 септември ще се провежда „Ден на отворените врати”.

Предвидени са демонстрации на възможностите на наличната техника и разясняване на мерките за пожарна безопасност и защита при бедствия.
Пожаро-тактическо занятие ще има в Добрич - в Корпус №2 /Високото тяло/ на пл.“Свобода“ №5  на 13 септември от 9.00 до 12.00 ч. Същия ден в Балчик ще се състои тренировка и учение с основните части на единната спасителна система за реагиране при бедствия, с акцент мерки за защита на населението. В 10.00 ще започне евакуация на общинска администрация и хотел "Балчик". В Тервел също ще има демонстрационно занятие, в което ще се включат и от Доброволното формирование - отново на 13 септември от 10:00 ч.
Занятие по учебна евакуация ще се проведе и с деца - в градина ”Дора Габе” в Добрич на 15 септември от 10.00 ч.

И Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”, районните служби и участъците в Силистренска област ще реализират многобройни инициативи за гражданите в Седмицата. Те отварят врати в дните от 11 до 15 септември, когато всички желаещи ще могат да ги посетят и на място да разгледат помещенията и оборудването, с което си служат пожарникарите. На открити телефонни линии ще се приемат обаждания по въпроси на пожарната безопасност. Телефонните номера са (086) 886 676 и (086) 886 695 в Силистра, (08666) 61 160 в Тутракан и (0864) 225 46 в Дулово.
В програмата на Седмицата са предвидени още демонстрационни учения – евакуации, учебни занятия в детски градини, изложба и награждаване на победителите от  конкурса за детски рисунки „С очите си видях бедата”, спортни състезания, тим билдинг и дарителска кампания в помощ на децата на пожарникари, загинали при изпълнение на служебния си дълг. Демонстративни занятия по гасене на пожар и аварийно-спасителни дейности ще ознаменуват професионалния празник на българските огнеборци. В Силистра демонстрацията ще се проведе на 15 септември от 16.00 часа на площад „Свобода”, в Тутракан – на 13 септември от 10.00 часа пред сградата на Общината, и в Дулово – на 14 септември от 9.00 часа в центъра на града.