Обявяват конкурс за директори на три детски градини

Обявяват конкурс за директори на три детски градини
Обявяват конкурс за директори на три детски градини / Дарик Добрич, архив

Община Добрич обявява конкурс за заемане на длъжността "директор" на три целодневни детски градини - № 12 "Щурче", № 25 "Весела" и № 27 "Славейче". Обявата е публикувана на сайта на общината на 20 декември.

Конкурсът се провежда в три етапа - допускане по документи; писмен изпит-тест и интервю. Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник /с нотариално заверено пълномощно/ в 30-дневен срок след публикуване на обявата, на адрес: ул." България" № 12, Център за информационно обслужване - от 8:00 ч. до 17:00 ч..

Заявлението и документите за участие се подават в запечатан плик с надпис: "За конкурса за заемане на длъжността "директор" на Целодневна детска градина (изписва се номера и името на ЦДГ, за която се кандидатства) и имената на кандидата, точен адрес и телефон за връзка.

Повече информация вижте тук.