/ Thinkstockphotos
Инспекцията по труда в Добрич установи петима непълнолетни да работят без разрешение - повечето в туристически обекти и един в животновъдството, съобщи  директорът на областната инспекция Ангел Петков за БТА.

По думите му ведомството е дало общо 196 разрешения за работа на деца под 18 години в Добричка област от началото на 2020-а - предимно във ваканционните селища по Черноморието.

От инспекцията напомнят, че непълнолетните не могат да полагат нощен и извънреден труд. Децата се трудят при намален работен ден от 7 часа - в периода от 6 до 22 часа, а ненавършилите 16 години - от 6 до 20 часа.

При кампанията за контрол на трудовото законодателство във ваканционните селища по Черноморието Инспекцията по труда прави проверки включително през нощта и в почивните дни като установените нарушения са свързани предимно с работното време. В туристически обекти не са осигурени задължителните почивки, няма поименни графици за разпределението на работното време и други, посочват най-честите пропуски от дирекцията.

Областната инспекция по труда е извършила близо 800 проверки за изминалите седем месеца на годината предимно в търговски обекти, хотели и ресторанти, селското стопанство, строителството и други. Установени са около 3400 нарушения - по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, по закрила на трудовите права, по Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност и други.

По постъпили жалби срещу некоректни работодатели са направени 127 проверки.
БТА