/ ThinkStock/Getty Images
Средният добив е 579 килограма
Над 261 000 декара с пшеница в Добричка област вече са ожънати при среден добив 579 килограма, съобщават от Областната дирекция "Земеделие".

Земеделските стопани прибират много по-добра зърнена реколта в сравнение с миналото лято, когато поради сушата комбайните ожънаха едва по 178 килограма пшеница от декар, сочи сравнението.

България остава голям нетен износител на зърно, очакваме добивът да е 5 млн. тона

През тази стопанска година масивите с хлебната култура в региона достигат 1 201 630 декара като от земеделската служба отчитат за пропаднали само 355 декара с измръзнали
посеви през зимата. Добричкият регион традиционно отглежда най-много площи в страната с пшеница.

Зърнопроизводителите в региона напредват и в кампанията по прибирането на ечемика като от общо 58 000 декара с културата са ожънати близо 49 000 декара при среден добив 575 килограма, посочват от земеделската служба.
БТА