/ iStock/Getty Images
Когато сме на почивка, променяме обичайния за ежедневието ни ритъм на живот. Оставаме до по-късно вечер, планираме в движение различни активности, често възникват непредвидени разходи, за които не сме подготвени. Възможно е да ни се наложи да изтеглим пари от банкомат във време, което е неработно за банката, коментират от Комисията за защита на потребителите.  

КЗП със съвети към туристите през лятото 

 
Заради по-големия оборот по курортите обаче съществува риск наличностите в банкоматите да се изчерпят. Или поради софтуерни, технически и други проблеми устройството да „глътне” картата.
 
Ето някои полезни съвети към потребителите, предоставени от експертите на КЗП:  

КЗП: Няма опасни плажни стоки на пазара 
 
  • Не успях да изтегля пари от банкомата? Какво да правя? 
Ако машината не Ви даде банкноти, най-важното е да установите дали транзакцията е отчетена или е била отхвърлена като неуспешна и опитът за теглене не се е отразил върху баланса по сметката Ви.  
  • Как да разбера дали устройството е отчело неуспешната транзакция? 
Обадете се възможно най-бързо в кол центъра на банката, която е издала картата Ви. Номерът обикновено е изписан на гърба на картата Ви. 
  • Как да постъпя, ако не успея да се свържа с банката?
В първия работен ден посетете най-близкия ѝ клон и подайте възражение. 
  • Какво да предприемем при неправомерно на сметката ни?
Трябва да знаем, че и в този случай имаме шанс да си възстановим загубените суми. За целта отново следва да се обърнем към банката с възражение във връзка с възникналия проблем и да получим нейното становище. 
  • Какъв е срокът за отговор от банката?
По закон тя е длъжна да отговори на възражението Ви до 14 дни от датата, на която сте го подали.  
  • Каква е следващата стъпка?
Ако отговорът от банката не Ви удовлетворява, можете да се обърнете за съдействие до функциониращата към Комисията за защита на потребителите Помирителна комисия за платежни спорове.  
 
Тегленето на пари от външни банкомати в курортите крие по-големи рискове от кражби. Не е изключено някъде да са поставени скимиращи устройства, които да копират данните от картата Ви и да откраднат пин кода. Според специалисти това са и едни от най-честите измами с пластики.
 
Бъдете внимателни и спазвайте всички правила за финансовата си сигурност, както при трансакции на суми от терминални устройства АТМ и ПОС, така и при загуба или кражба на картата, апелират от КЗП.