/ iStock/Getty Images
На основание заповед на кмета на Добрич №1749 от 17.11.2021 г. и във връзка с усложнената епидемична обстановка и необходимостта от провеждане на дезинфекция на всички критични точки в детските градини и детските ясли, в които ще бъдат разположени избирателни секции за провеждането на 21 ноември на изборите за президент и вицепрезидент ще има промени в работното време в някои градини.

На 22 ноември се преустановяват посещенията в следните детски заведения:

1. Детска ясла № 4 - ул. „Л. Каравелов” №55 А

2. ДГ № 10 „Слънчице“ 0 ул. „Даскал Д. Попов” №1

3. ДГ № 8 „Бодра смяна“ - ул. „Ген. Колев” №13

4. ДГ №8 „Бодра смяна“ - ул. „Христо Смирненски” №5

5. Детска ясла № 5 - ул. „Екзарх Антим I” № 1

6. ДГ № 23 „Звездица“ - ул. „Богдан“ № 2

7. Детска ясла № 4 - ул. „Вардар” № 54

8. ДГ №12 „Щурче“ - ул. „Дунав” №16

9. ДГ № 12 „Щурче“ - ул. „Вардар” №67

10. ДГ №25 „Весела“ - жк. „Добротица” №16

11. ДГ № 25 „Весела“ - жк. „Дружба” №54

12. ДГ № 18 „Дора Габе“ - жк. „Дружба” до бл. 44

13. ДГ № 26 „Звънче“ - ул. „Оп. Д. Ковачев” №2

14. ДГ № 32 „Зорница“ - жк. „Строител” до бл. 65

15. ДГ № 32 „Зорница“ - жк. „Балик”, ул. „Теменуга“ до бл. 24


16. ДГ № 20 „Радост“ - ул. „Христо Ботев” №54

 В детските градини и детските ясли на територията на Общината, които не са включени в т. I от настоящата заповед, посещенията не се преустановяват.