Изложба, презентации и уроци в Националната библиотечна седмица
Изложба, презентации и уроци в Националната библиотечна седмица / netinfo

Регионална библиотека „Дора Габе” се включва с редица прояви в Националната библиотечна седмица, която стартира от 13 май, информираха от културния институт.
Началото библиотеката постави с откриване на гостуваща изложба „Библиотеките – Паметта на нацията”, организирана от Българската  библиотечно-информационна асоциация /ББИА/, представяща ценни образци от богатото книжовно наследство на библиотеките от цяла България – ръкописи от X в. до XIX в., старопечатни издания и периодичен печат от епохата на Възраждането, периодика от Освобождението до 1944 г., архивни документи, фотографии и пощенски картички. Място в изложбата намира и дейността по реставрацията и дигитализацията на книжните паметници. Експозицията илюстрира основната идея залегнала в Националната стратегия и програма на Българската библиотечно-информационна асоциация за опазване на книжовното културно наследство в българските библиотеки и осигуряването на достъп до него.

На 14 май 2013 г.ръководството на териториална секция към ББИА в Регионална библиотека „Дора Габе” представи презентация „Библиотеките днес са по-нужни от всякога”. В рамките на Националната библиотечна седмица в библиотеката ще се проведе конкурс за презентация на урок на интерактивна дъска, както и информационен урок на тема „Европейски столици на културата 2013 – Марсилия и Кошице”. На 17 май ще се състои литературно утро – „С Катето и Джори”, посветено на 125 години от рождението на Дора Габе с ученици от ІІІ клас на ОУ „Ст. Караджа”.