Гласуват поемането на общински дълг за 10 млн. лева
Гласуват поемането на общински дълг за 10 млн. лева / Дарик Добрич

Редовно заседание провежда днес Общински съвет Добрич. Дебатите започват в 9.00 ч.. Те ще се вихрят основно около предложението за поемане на общински дълг от 10 млн. лева, с който ще се финансира инвестиционен проект за ремонти на улици, междублокови пространства и изграждане на спортна площадка в Добрич.

Кметът Детелина Николова внася за одобрение и нова Наредба за осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда, както и актуализация на Общинската програма за опазване на околната среда.

По време на заседанието ще се обсъжда и откриването на процедури за отдаване на концесия на Спортен комплекс "Русалка", Младежката площадка и Ученическата спортна школа /УСШ/ в градския парк, както и на металическата работилница и млекарницата в Стария Добрич.