/ Дарик Добрич
От 10 г. мястото пустее и е обект на вандализъм
Общински съвет Добрич одобри промяна в предназначението на общински имот – бившия Център за ученическо техническо и научно творчество /ЦУТНТ/. Той се намира на бул. „Добруджа“ 1 и е запустял от 10 години и полуразрушен.

Оказа се, че вътре е имало и пожар. Директорът на дирекция Общинска собственост уточни, че все пак сградата още има покрив, но е силно компрометирана. По думите на зам.-кмета Боян Коларов, там не може да се влезе отвъд оградата на имота от бурени.

От кметския екип предложиха на съветниците да променят статута на общинската собственост от публична в частна, с цел да се управлява имотът по-добре в бъдеще. Бе обяснено, че Общината няма средства за поддържането му и ще се търсят инвеститори.

Към момента няма заявен интерес, освен за стопанска дейност и търговия, които са недопустими по закон. В бившия център за наука и творчество може да се провежда само образователна, здравна или социална дейност, обясни зам.-кметът Елка Димова.

Бе казано още, че в бившият ЦУТНТ има постоянно вандалски прояви, на които охранителите не смогват да реагират. Има случаи и на самонастаняване в имота.