/ БГНЕС
Тазгодишният бюджет на община Каварна се редуцира с 216 464 лева - до 18 007 414 лева, поради намаляване на приходите, както и заради заеми и трансфери, съобщи кметът Елена Балтаджиева като посочи конкретните мотиви в свое изявление.

По думите й сред непредвидените първоначално средства са 75 000 лева по наложени корекции по проекта за реконструкция и изграждане на уличната мрежа в община Каварна, финансиран по Програмата за развитие на селските райони. Трябва да бъдат възстановени и средства в размер на 40 000 лева по сметката на оперативната програма "Околна среда", с чиято подкрепа се реализира проектът за подобряване на инфраструктурата на питейни и отпадъчни води в Каварна, посочва Балтаджиева.

Кметът предлага да се вземе и вътрешен заем от 100 000 лева за техническа рекултивация на депото за отпадъци, което ще бъде закрито също с подкрепата на оперативната програма "Околна среда". Необходимите междувременно средства ще бъдат осигурени от приходите от продажба на общинска земя.

Спадът в приходите по бюджета ще бъде компенсиран с намаление в размер на 52 000 лева от текущите разходи на общинската администрация. С над 121 000 лева по-малко ще се похарчат и за събития от спортния и културния календар на общината. За текущите ремонти на читалищни сгради се заделят с 38 000 лева по-малко, според подготвената актуализация на бюджета, която предстои да бъде обсъдена и в общинския съвет.
БТА