Вдигат скеле около общината. Става "зелена"

община Бургас
община Бургас

Сградата на община Бургас става "зелена" с почти 2,5 милиона лева. За средствата ще се кандидатства по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 година.

Вече е разработено проектно предложение, с което трябва да бъде постигнат клас на енергопотребление „В“. Общински съвет - Бургас трябва да одобри процедурата по кандидатстване в края на този месец.

Вече е извършено обследване на сградата за енергийна ефективност и обследване за установяване на техническите характеристики. По план, дейностите трябва да доведат до спестяване на 1 152 721 kWh/год. първична енергия и екологичен еквивалент 297,38 т/г. спестени емисии на CO2.

Ще бъде изградена и нова асансьорна система, с която ще се подобри достъпа на хора с увреждания и трудноподвижни лица до всички административни нива на сградата.