Слабоумни момичета се социализират
Слабоумни момичета се социализират / снимка: sxc.hu

Неправителствена организация „Вселена” ще представи утре спелечения от нея проект за работа с момичета с лека и умерена умствена изостаналост, които обитават защитено жилище в квартал „Акациите”. Предвидени са четири курса, три от които ще се провеждат извън него.

Целта на начинанието е момичетата от затворената общност да създадат контакти и сред хора от останалите социални кръгове на обществото в Бургас. В изпълнението на тази програма ще участват доброволци, предвидени са и срещи с работодатели.