/ Снимка: Бойко Неов

70 доброволци успяха да ремонтират домовете на птиците в единствената по рода си солена лагуна у нас - Атанасовско езеро по време на 30-та природозащитна бригада на Българското дружество за защита на птиците, провеждаща се край Бургас.
 
За седем дни бяха укрепени и поправени два насипни острова и пет наколни платформи, на които гнездят редките обитатели на Атанасовско езеро - гривести и речни рибарки, саблеклюни, кокилобегачи и други. Повредени сериозно от тазгодишните дъждове, благодарение на доброволния труд на младите хора, събрали се от цялата страна, островите и платформите вече са готови напролет да приемат новите си обитатели.
 
Я ми подай солницата!


Атанасовско езеро е най-богатата на птици влажна зона в Европа. В него са установени 333 вида птици от близо 500 в Европа. Затова и северната част на солената лагуна е защитена територия – поддържан резерват, а южната е защитена местност „Бургаски солници“. Лагуната е част и от екологичната мрежа Натура 2000.
 
Доброволците, участници в природозащитната бригада, помогнаха още за поддържане в добро състояние и на местата за хранене и почивка на редки птици, които се срещат в още една защитена територия край Бургас - защитена местност „Пода“. Там те окосиха тръстиковите масиви, които се намират непосредствено пред едноименния природозащитен център и така осигуриха по-лесен достъп до храна за много птици, като чапли и ибиси.
 
Тази година природозащитната бригада организирана в полза на един от най-ценните ресурси на Атанасовско езеро – неговите птици, се проведе за 30-ти път. Това са 30 години на реални действия за опазване на природата, нестихващ ентусиазъм и утвърждаване на доброволчеството у нас. Това е най-старата природозащитна бригада в България.
 
Бургаски ученици дадоха гласа си за мигриращите птици


“Бригадата е привлекателна и устойчива във времето, защото е най-добрата форма участниците в нея да почувстват и видят резултатите от своя труд, да бъдат заедно в незабравимата атмосфера, която възниква само сред хора с еднакви ценности. Времето не е случайно избрано, а е свързано с проследяването на есенната миграция на реещите се птици по миграционния път „Виа Понтика“, споделя д-р Петър Янков, един от основателите на БДЗП.
 
Точно в Бургас, край северната част на езерото с червените води, се разполага „Точката“ - мястото, от което се извършват наблюденията на мигриращите птици. През годините вече добре позната и на чужденците дошли у нас, за да се порадват на стотиците хиляди летящи бели щъркели и десетките хиляди розови и къдроглави пеликани.

На „Точката“ по време на цялата природозащитна бригада има човек, който добре познава птиците и е в помощ на всеки желаещ да научи повече за тях, както и да се обучи в преброяването им.