Прогресира ли науката с религията?
Прогресира ли науката с религията? / netinfo
Прогресира ли науката с религията?
29050
Прогресира ли науката с религията?
  • Прогресира ли науката с религията?

 

Студентския съвет на БСУ организира през седмицата дискусионна лекция на тема „Проблемът наука - религия като феномен на модерната епоха". Гост лектор по интересната тема беше д-р Тодор Велчев - главен асистент в катедра „Астрономия" на Физическия факлутет на СУ „Климент Охридски". Той е член на сдружение ХАРТА, което е независима гражданска организация с нестопанска цел, учредено за осъществяване на дейност в обществена полза. Д-р Велчев е често канен лектор по различни, интересни за младите хора теми, провеждал лекционни дискусии в Софийския университет, УНСС - София, Медицински университет във Варна и за първи път в свободния университет в Бургас. Какви са наблюденията му след контакта му със студентите от Бургас и защо връзкта между науката и религията е тема, която рядко се поставя за обсъждане, чуйте в звуковия файл от д-р Тодор Велчев.