/ РИОСВ-Бургас
Нова платформа за подаване на сигнали за замърсяване на въздуха и увреждане на околната среда вече има РИОСВ-Бургас.
 
Тя ще улеснява комуникацията на гражданите с експертите от инспекцията. Достъпна е на http://www.riosvbs.com/home/signal