Ново поколение туризъм навлиза в България това лято
Ново поколение туризъм навлиза в България това лято / netinfo

За първа година екотуристи желаят да купят големи, диви незасегнати селски имоти с идеална цел в България. Те не търсят застрояване, а облагородяване на имота и поддържането му.
Първият конкретен интерес към този нов вид за страната и наложен през последните години в цял свят екотуризъм е към парцели в Странджа планина. Там е осъществена и реална сделка, информират брокери.
Според Тина Ликоманова от агенция „Бургас Сити" еко туристите нямат претенции за прекарване на електричество до мястото. На него те поставят единствено палактка или кемпер.


„Собствениците не имоти не бива да се изкушават от този модел за лесна печалба, вдигайки цените, тъй като тези клиенти търсят само нискоструващи земи за да съхранят уникалността на териториите", предупреди Тина Ликоманова.
Според нея най-голям интерес прояват туристи от Германия, Швейцария, Италия и Чехия, които са традиционно къмпингуващи и участват в екомаршрути по света.
За целта се търсят парцели до 50 дка. Интересът е предимно към земеделски и горски имоти, които да купят на ниска цена до 1 000 лева на дка.


Ако бъдат закупени добри територии те могат да влязат в световни машрути. Това е система от къмпинги, които се поддържат по между си, организирани по еднакъв начин с еднаква насоченост. Те влизат в единна стистема, заедно с останалите по света.
Става дума за туризъм с отговорност към околната среда по отношение на незасегнати природни територии с цел изучаване и рекреация сред природата и културните забележителности, което съдейства за опазването на природата, оказва „меко" въздействие на околната среда, обезпечавае активното социално-икономическо участие на местните жители и получаването им на преимущества от тази дейност.