/ БДЗП
Жителите и гостите на Бургас могат от 1 август да разгледат макети на орли, монтирани в района пред експо център „Флора". Инсталацията е по инициатива на Българското дружество за защита на птиците. Всеки от макетите, общо 6 на брой, е в реални размери, като някои от птиците достигат над 2 метра при размах на крилете.
 
Интересната изложба е с помощта на „Електроразпределение Юг“, тъй като голяма част от екологичната мрежа „Натура 2000“ в България е разположена на неговата лицензионна територия и включва Родопите, Сакар, Странджа и други места. Дружеството води отговорна политика по опазване на околната среда и биоразнообразието, съобщиха от БДЗП.
 
Компанията изпълнява кабелиране (подземно полагане) на въздушни електропроводи, поставяне на защитни изолации и обезопасяване на щъркелови гнезда, построени върху електрически стълбове.