Конференцията събра около 200 души с различни увреждания от цял свят
Конференцията събра около 200 души с различни увреждания от цял свят / Веселин Максимов
Петя Грудева за проекта
94179
Петя Грудева за проекта
  • Петя Грудева за проекта
Хората с увреждания у нас също имат право на работа и социален живот. Тази идея беше двигател на днешната международна конференция на тема „Заетостта на хората с увреждания: предизвикателства, възможности и решения“, посветена на проблемите на заетостта на тези хора и по-конкретно - въвеждането на модела на подкрепена заетост в България. Тя се провдеде в експо център „Флора“, предиобед.

Участниците се занимаваха с тематични презентации и споделяне на добри практики /най-вече Испания и Австрия/ в областта на професионалното обучение и заетостта на хората с увреждания и тези в неравностойно положение. Те видяха постигнатите резултати и свършеното до момента по проект „Coach@Work”, който се занимава с обучение на асистенти на работното място на хора с увреждания.

Чуйте интервюто с ръководителя на проекта Петя Грудева