Георги Иванов сезира прокуратурата и обл. управител за терена на СКАТ
Георги Иванов сезира прокуратурата и обл. управител за терена на СКАТ / netinfo

Общинският съветник Георги Иванов съобщи, че също е сезирал прокуратурата и областния управител за сделката, с която телевизия СКАТ купи общински терен. По - рано тази седмица общинският съветник Ваклин Стойновски обяви, че ще уведоми прокуратурата за продажбата.

В писмен сигнал, адресиран до Любомир Пантелеев, Иванов иска областният управител да спре сделката на основание чл. 32 ал. 2 от Закона за администрацията и да сезира Административния съд. В сигнала, изпратен преди 10 дни, Иванов посочва, че счита решението на ОбС за незаконосъобразно. Според него докладната записка, въз основа на която тази точка е включена в дневния ред и е гласувано решението, е напълно немотивирана. Засягали се и интересите на общината като юридическо лице. Същите мотиви се излагат и във втория сигнал до Окръжна прокуратура.

В докладна записка от юни тази година, Георги Иванов предложи да се предприеме процедура по изготвяне и одобряване на ПУП за горепосочения имот, с който имотът да бъде разделен на две самостоятелни УПИ-та, и този - собственост на Община Бургас, да бъде продаден на търг съгласно Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи или алтернативно, идеалните части собственост на Общината да бъдат продадени на него за сумата от 1 300 000 лева. Това е с близо 500 000 лева повече от цената, която ще заплати Валери Симеонов, посочва Иванов. Той допълва, че приема условията на съсобственост, както и да запази интересите на СКАТ върху тяхната част от терена.

Съветниците одобриха на последната сесия продажбата на 555 квадрата на телевизия СКАТ за 850 815 лева, без ДДС.