БДЗП с най-добър проект за опазване на Бургаските езера
БДЗП с най-добър проект за опазване на Бургаските езера / БДЗП

Проектът „Живот за Бургаските езера" на Българско дружество за защита на птиците е включен в списъка на най-добрите за 2015 год. Това е вторият проект на БДЗП, който е финансиран по програма LIFE+ на Европейския съюз. Той се фокусира над дългосрочното опазване на трите защитени зони - Атанасовско езеро, местност Мандра - Пода и Бургаско езеро, както и на пет вида птици, които са застрашени в световен мащаб - къдроглав пеликан, малък корморан, голям воден бик, белоока и тръноопашата потапница.
Европейската комисия е отличила 28 проекта, три от които са български - на БДЗП, WWF и Зелени Балкани. Критериите за оценка включват принос за опазване на природата в краткосрочен и дългосрочен план, социално-икономическо въздействие, иновативност и устойчивост.
Наградите на победителите ще бъдат връчени на 31-ви май в Брюксел, когато се чества Европейската зелена седмица. Тя ще бъде изпълнена с разнообразни мероприятия и конференции, посветени на инвестициите в зеленото бъдеще.


„Живот за Бургаските езера" е реализиран от БДЗП в партньорство с Община Бургас, Черноморски солници АД, Българска фондация „Биоразнообразие" и Кралското дружество за защита на птиците (Великобритания).