Възстановяват транспортни разходи за работници
Възстановяват транспортни разходи за работници / netinfo
Нова насърчителна мярка за стимулиране на териториалната мобилност на работниците стартира от тази седмица Агенцията по заетостта. На работодателите, които кандидатстват и бъдат одобрени по тази мярка, ще им бъдат възстановени разходите за ежедневен организиран транспорт на подчинените им до работното място и обратно.

Държавната помощ ще бъде в размер до 100 лв. месечно за един работник и ще бъде предоставяна за разстояние до 100 км, уточни директорът на Регионалната служба по заетостта в Благоевград Станислава Поповска.

По думите й в Пирински регион от тази мярка могат да се възползват голям брой работодатели, особено в сферата на строителството и шивашката промишленост. В тези два сектора често се налага да бъдат привличани работници извън територията на населеното място, където дадената фирма развива дейност, уточни Поповска.

Работодателите, които проявят интерес към новата насърчителна мярка, трябва да подадат заявка за участие в съответните бюра по труда в периода от 3 до 10 ноември. Договорите, които ще бъдат сключени с одобрените по мярката, ще бъдат за срок от една година.

От миналата седмица стартира и набирането на проектни предложения по двете национални програми „От социални помощи към осигуряване на заетост” и „Асистенти на хора с уврежндания” – компонент „Социален асистент”. Крайният срок за подаване на заявки за участие е 10 ноември.