/ iStock/Getty Images
Първа копка за изграждането на Социален комплекс за деца и пълнолетни лица с увреждания в Петрич, направи енорийският свещеник Ангел Кочев.

Центърът се строи на терена на бившето помощно училище, който държавата предостави на Община Петрич за разпореждане.

Социалният комплекс за деца и пълнолетни лица с увреждания ще обедини на едно място три социални услуги – функциониращите към момента Дневен център за деца с увреждания „Слънце”, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания „Надежда” и бъдещия Център за Социална рехабилитация и интеграция.

По проект е предвидено сградата на новия социален комплекс да бъде функционална и с достъпна архитектурна среда.

Ще разполага с достатъчна площ за специализирани кабинети за работа с деца и лица с увреждания - зала за рехабилитация, зала за лечебна физкултура, сензорна стая, кабинети за психолог, логопед, лекарски кабинет и други.

В центъра ще има и  дворно пространство за занимания на открито.
 
Информационна агенция Фокус