Строители с декларация защитиха санирането в Благоевград
Строители с декларация защитиха санирането в Благоевград / Снимка: Дарик, архив
Представители на строителни фирми и Регионалната камара на строителите излязоха с декларация, с която се отговориха на изявлението на народния представител от БСП Николай Бошкилов, който миналата седмица постави проблемите със санирането в Благоевград на парламентарен контрол.

В изявлението опровергават думите на Бошкилов за липса на контрол в изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност, корупционни практики и некачествено изпълнение на поетите от строителните фирми ангажименти.

Ето пълният текст на декларацията: 

Ние, Регионална камара на строителите в Благоевград и представители на строителни фирми, работещи по изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, изразяваме острото си несъгласие с  изказването на народния представител Николай Бошкилов по време на парламентарния контрол миналия петък, с което се цели опорочаване  на работата по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Във въпросите, отправени към министъра на регионалното развитие и благоустройство Николай Нанков, ясно прозира опит за манипулиране на широката общественост в Благоевград, и не само.
Ние, представителите на строителния бранш, категорично заявяваме, че изразяването на съмнения за корупционни практики и некачествено изпълнение на задълженията ни, са  абсолютно необосновани и крайно неоснователни. В подкрепа на това, заставаме с лицата си, и сме категорични, че всяка една процедура при изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в Благоевград е ясно регламентирана и прозрачна.
Потвърждение за това са и целият набор от документи, доказващи законосъобразността на дейностите, както и контролът върху тях. Община Благоевград има задължението да следи стриктно изпълнението на дейностите, като при допуснати пропуски и нередности, фирмата-изпълнител на даден обект има задължението същите да бъдат отстранени за нейна сметка.
Преди започване на реалното стартиране на СМР дейностите, на всеки един обект, се извършват  обстойно изследвания и анализи, на база на които се залагат конкретни дейности за изпълнение. 
Категорични сме и в това: С изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Благоевград, са постигнати целените резултати по програмата и Благоевград придобива цялостен европейски облик. Доказателство за това е, благодарността от страна на хората. Равносметката до момента показва, че в Благоевград са обхванати над 25 000 души, които живеят в обновени апартаменти, чиито сметки за ел. енергия са се понижили с до 50 %.
Ясно искаме да заявим,че  с реализиране на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради се дава силен тласък на местната икономика, което е изцяло в полза на всички нас, гражданите на Благоевград.

Декларацията е подкрепена от:

ПСГ АД
АБ Инвест НН ЕООД- ново име- Инфра експерт ЕООД 
БГ ЛЕНД КО ООД
Стройкомерс ЕООД
Копекс и КО ЕООД
ГБС-БЛАГОЕВГРАД АД
ОБЕДИНЕНИЕ/КОНСОРЦИУМ БЛАГОЕВГРАД 21 - Партньори - “Одесосстрой” ООД,“РИЧ 5” ЕООД
КОНСОРЦИУМ ЕСБ-23 - Партньори -“СОЛИД ГРУП” ООД, “ЕКОДИН” ЕООД 
ТИМ ТЕХНОЛОДЖИ ЕООД
 ДИНАТСТРОЙ ООД
СДРУЖЕНИЕ ЕЛЕНОВО ОП 7 - Партньори -“ИнфраМинералс” ЕООД, ЕТ ”Емил Митов”, Унивърсъл Билдинг Къмпани ООД
 МОНОЛИТСТРОЙ-ЧОРБАДЖИЙСКИ, БАЙКУШЕВ ООД
МЕНКАУРА ЕООД
ВЕЛ КАМ ЕООД
ОБЕДИНЕНИЕ КАРИСТИЛ ДЗЗД - Партньори - “БМ СТИЛ” ООД,“КАРИСТИЛ” ЕООД
 ДЗЗД ХИДРО БИЛД - Партньори “ХИДРОЕНЕРГИЙНА КОМПАНИЯ” АД,“БИЛД ИНВЕСТ 2016” ЕООД
ИВЕЛИНСТРОЙ ЕООД
СТИЛСТРОЙ-М ООД
ДЗЗД САНИРАНЕ 2016 - Партньори - БИ 59” ЕООД, “ЛИК СТРОЙ” ЕООД
БГ ЕВРОСТРОЙ И АВМ ЕООД
СДРУЖЕНИЕ РЕМОНТ СТРУМСКО 38 - Партньори - “ИНФРА РЕЙБУЛС” ЕООД,
“ВИ енд ДЖИ ОЙЛ” ЕООД
МБ ИНЖЕНЕРИНГ 2001 ООД
СДРУЖЕНИЕ БЛАГОЕВГРАД 2016 ИНЖЕНЕРИНГ - Партньори  - “АКТИВ БИЛДИНГ ИНК” ЕООД, “ВИТЕХ СТРОЙ” ЕООД
ЕНЕРДЖИКОРЕКТ ЕООД
Обединение АЛЕН МАК - Партньори “РИСТРОЙ” ЕООД, “МИРАТ ГРУП” ООД
ДЗЗД Блок 23 - Партньори - “АЙ БИ СИ КОНСУЛТ”,“КИЛА 2008” ЕООД
ДЗЗД ЕЛИТ БЛАГОЕВГРАД 2016 - Партньори - АЙВА – Б“ ЕООД,„ЕЛИТ СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ“ ЕООД
СДРУЖЕНИЕ ОБНОВЯВАНЕ ЕЛЕНОВО 202 - Партньори - "Антично наследство“ АД,
„Р.С. Инженеринг“ ЕООД
КНД-КОНСУЛТ ООД
МАКБУЛ-Инфраструктурно строителство АД
ДЗЗД ОБНОВА 2015 - Партньори - „ВИП – 2004“ ЕООД,„БРАВО-СТРОЙ“ ООД
ДЗЗД РГ СТРОЙИНВЕСТ - Партньори - „Раком НТ“ ЕООД, „ГРАДИВ“ ООД
"ИНЖ СТАНДАРТ" ООД
СДРУЖЕНИЕ ЕНЕРДЖИ ЕЛЕНОВО - 66-67 - Партньори - „ИнфраАгуа Еко“ ЕООД, „ИНТЕРХОЛД“ ЕООД
МИГ 23 ЕООД
ПСГ АД
СТРЕЗА ЕООД
ИНФРА РОУДС ООД
МОНОЛИТ-21-АНДОНОВ И ЗАХОВ ООД
ДЗЗД СТРУМСКО - Партньори -„РИМЕЛА“ ЕООД, „ МИРАТ ГРУП“ ООД
Обединение БРОДИ - Партньори -„АЙ БИ СИ – КОНСУЛТ“ ЕООД,„АДТ – 2011“ ЕООД
СТИВО Х ООД
БИЛДИНГ КОМПАНИ ООД
ХИДРОЕНЕРДЖИ-БГ ООД
ЕВРОСТИСТЕМ ЕООД
„РОСАТОМ“ ЕООД
ОБЕДИНЕНИЕ "ЕЛЕНОВО-3" - "1.""БИОТРЕЙД КЪНСТРАКШЪН"" ООД и "БУЛСТРОЙ ГРУП"" ООД.
"НСК СОФИЯ" ЕООД
"САНИРАНЕ ЮЗ" ДЗЗД  - 1.""БРИАБИЛД"" ЕООД и "АТ ИНЖЕНЕРИНГ 2000"" ООД.
"ЛУКС СТРОЙ" ООД
"ЗАЕЧКИ" ЕООД
"ЕКЛИПС АСЕТ ГРУП" ЕООД
"АРХОНТ" ЕООД
СДРУЖЕНИЕ "СТРУМСКО 20 БИЛДИНГ" - 1.""ФА БИЛДИНГ"" ЕООД и 2.""ИЛИЕВИ - МГ"" ООД.
 "ДЖУМАЯ" ДЗЗД  - 1."САНИРУМ"" ООД и 2.""Презентагруп"" ЕООД.
 "СК-ВАРНА 2007" ЕООД
 "Ви джиеф инженеринг" ЕООД,
"ТЕА СТРОЙ" ДЗЗД  - "ТЕА-СТ"" ЕООД и ""ИНТЕР СТРОЙ ГРУП"" ЕООД.
-"КИТ СТРОЙ" ООД
"ИКОСИ" ДЗЗД  - 1. ""НАЙС БИЛДИНГ"" ЕООД и "Анкергруп"" ЕООД.
"АЛЕН МАК" ДЗЗД - "РОУД ЕНД УОТЪР ИНЖЕНЕРИНГ"" АД и .""УЛТРАСТРОЙ"" ЕООД.
"ПАРСЕК ГРУП" ЕООД
"НЕДЯЛКОВ СТРОЙ КОНСУЛТ" ЕООД
"ФИНСТРОЙ" ДЗЗД  - 1.""ФИНЕСТРА 2016"" ЕООД и 2.""СУНИМЕКС"" ЕООД.
 "Феникс - Х" ДЗЗД - 1. ""ФЕНИКС ИК"" ООД и  2. ""ФЕРМЕС - Х"" ЕООД.
 "Стонасгруп" ЕООД
"НН-ЕЛЕКТРОХОЛДИНГ" ЕООД
"ГРАДИВ" ООД
"МАРАНД СТРОЙ" ЕООД
"ЕЛИТСТРОЙ" АД
"БКС" ЕООД
ДЗЗД "БЛОК 3" - 1 и 2. ""БАТПЕЛ"" ЕООД.
"СТИЛКОМПЛЕКС"ООД
"ЕЛЕКТРО БИЛД ГРУП" ЕООД
ДЗЗД "ЕЕ-Струмско" - 1.""РИМИ БИЛД"" ЕООД и  2.""ИВКОМПЛЕКТ"" ЕООД.
СТАТУС-Н"ООД
МАРИЦА" ДЗЗД -  1.""ХИДРОСТРОИТЕЛСТВО БЛАГОЕВГРАД"" ООД и 2.""ДК-БЛАГОЕВГРАД"" ЕООД.          
СДРУЖЕНИЕ "ЕЛЕНОВО 20" - "1. ""ЕНВАЙРО КЛИЙН"" ЕООД, 2. ""ПИК СТРОЙБ"" ЕООД и 3.""КА ИНЖЕНЕРИНГ 2004"" ООД.
Бодрост-96 ЕООД
ЕТ "МАРГАРИТА-П-ИВАН КОСТАДИНОВ"
"ГЕОПЛАН" ЕООД
"ИНФРА ЕКСПЕРТ" ЕООД
"СТРОЙПРОМ ИНВЕСТ" ЕООД
Виландкомерс ЕООД
"Аврен пропертис" ЕООД
Бул строй инвест ЕООД
ДЗЗД „АктуалКАД“, с партньори: „Актуалгруп“ ЕООД и „Интер Кад“ ЕООД - “Стреза“ ЕООД
„МЦ-СТРОЙКОМЕРС“ ООД„ЪРБЪН ГРИЙН“ ЕООД
„Гипстрой“ ЕООД
Обединение „ИЗТОК 2017“, с партньори: „АЛЕК СТРОЙ АН“ ЕООД и „АЛЕКС СТРОЙ“ ЕООД
 НЕДЯЛКОВ СТРОЙ КОНСУЛТ“ ЕООД