Разлог
Разлог / Снимка: Община Разлог
Днес в Разлог, на кръстовището в участъка между ул."Христо Ботев" и ул. "Александър Стамболийски" ще бъде направена първа копка на мащабен ремонт.

Дейностите по проекта ще обхванат рехабилитация на пътна настилка и прилежащи към нея тротоари и отводнителни съоръжения, изграждане на тротоари, подмяна на пътни знаци, хоризонтална маркировка, ремонт и боядисване на парапет на ул. „Христо Ботев”, ул. „Опълченска”, ул. „Черна Река” и ул. „Стара планина”. 

Предвижда се реконструкция на кръстовище и изграждане на съоръжения при кръстовище на ул. „Христо Ботев” и ул. „Александър Стамболийски”, както и реконструкция и изграждане на кръгово кръстовище пред Многопрофилна болница за активно лечение в гр. Разлог, където се пресичат улиците „Черна река”, „Опълченска” и „Св.Св. Кирил и Методий”. На всички новоизградени кръстовища ще бъде поставено енергоспестяващо улично осветление.

Чрез предвидените реконструкции ще се подобри значително организацията на движението и ще се гарантира в по-голяма степен сигурността на преминаващите транспортни средства и пешеходци. Значително ще се подобрят условията за живот и придвижване на местното население.