Атанас Камбитов
Атанас Камбитов / Снимка: Община Благоевград

Със заповед на кмета на община Благоевград - д-р Атанас Камбитов, заплатите на непедагогическия персонал в детските ясли и градини са повишени от 5 до 7 %.

Ръстът на месечните възнаграждения засяга над 320 души, а промените са в сила от 1 август. По-високи заплати вече получават помощник-възпитатели, детегледачи, домакини, перачи, огняри, готвачи, помощник-готвачи, шофьори, стоковеди и др.

Това е второто увеличение в сферата на предучилищното образование от началото на 2019 година. През месец януари бяха повишени заплатите на педагогическите специалисти, които достигнаха ръст до 20%. Освен за по-високи заплати община Благоевград работи в посока подобряване на материално-техническата база в детските заведения. За децата са осигурени отлични условия, както и здравословна храна, съгласно изискванията на Министерство на здравеопазването.