/ ThinkStock/Getty Images
В Административен съд-Благоевград постъпи жалба от Мустафа Мейзин против решение на Общинска избирателна комисия Гърмен, с което е обявен за избран за кмет на кметство село Дъбница на втори тур Синем Бекирова. 

Административният съд разпореди съдебно-техническа експертиза на бюлетини от изборите в Копривлен

Жалбоподателят оспорва решението на ОИК Гърмен като незаконосъобразно. Мустафа Мейзин посочва в жалбата до Административен съд, че действителни бюлетини с отбелязан вот за него са записани за Синем Бекир.

Жалбоподателят посочва и доводи за гласували на балотажа избиратели със спорно право на гласуване за кмет на населеното място. В Административен съд постъпи още една жалба срещу решение на ОИК-Гърмен.

В Копривлен гласували с химикал със симпатично мастило

Иван Ижбехов, кандидат за кмет на село Огняново оспорва решение на Общинска избирателна комисия-Гърмен, с което е обявен за избран за кмет на кметство село Огняново на втори тур Димитрия Гюрова. 

Жалбоподателят оспорва съдържанието и истинността на протокола на ОИК Гърмен. Посочени са доводи за неправилно броене на бюлетините в СИК №15 в село Огняново.