Македонска фирма получи ГУМ за четвърт век
Македонска фирма получи ГУМ за четвърт век / Дарик Благоевград, Любима Калпачка

Градският универсален магазин, намиращ се в идеалния център на Благоевград, до месец ще се стопанисва от македонската фирма "Макиз" за срок от 25 години.

Общинските съветници упълномощиха днес кмета Костадин Паскалев за подписване на договор, но му вмениха правото да извърши допълнителни корекции преди сключване на контракта, съгласно направените от правителството последни две поправки в Закона за концесиите.

Съветникът Радослав Тасков не бе съгласен с решението за концесиониране на търговския обект. Кметът Паскалев го контрира, като поясни, че решенията на Върховния административен съд не подлежат на дебат, а се изпълняват задължително.

Процедурата за отдаване на концесия на сградата на ГУМ стартира през март 2009 година. Конкурсната комисия, която разглеждаше офертите на потенциални наематели, отстрани всички кандидати заради процедурни неуредици в документацията им. Решението бе обжалвано от фирма „Макиз” пред Комисията за защита на конкуренцията, която върна процедурата на етап извършване на подбор с участниците. Малко след това решението на КЗК бе потвърдено и от върховните магистрати. То е окончателно и не подлежи на обжалване.

По време на дебата за ГУМ, градоначалникът Паскалев изтъкна, че за последната петилетка, печалбите от атрактивния преди време обект, са под 80 000 лева годишно. "ГУМ става грозно петно в центъра на Благоевград”, коментира Паскалев.

Паскалев предложи на съветниците да гласуват за налагане на 5 процента наказателна санкция за македонския концесионер, ако не изпълни обещаните инвестиционни намерения в рамките на година.

Решението бе прието с 27 гласа „за”. Двама от съветниците казаха "не", а трима се въздържаха от гласуване. Концесионното възнаграждение за общинската хазна е 274 000 лева.

Македонската фирма обещава да извърши цялостно преустройство и реконструкция на сградата. Напълно ще бъдат премахнати съществуващите плътни фасадни елементи, които ще бъдат заменени с цветни стъклени фасади. В пространството на съществуваща двураменна стълба ще бъдат разположени островно два стъклени асансьора за обслужване на клиенти. Предвиждат се два евакуационни изхода. Ще бъде запазена съществуващата рампа за зареждане. В непосредственна близост до нея ще има товарен асансьор, обсужващ всички нива. На последното ниво ще бъде разположен голям кафе-център със секции за бързо хранене. Достъпът до това ниво ще се осигурява с ескалаторите и два асансьора, както и външен панорамен изцяло стъклен асансьор, ситуиран на мястото на съществуващия.