Изменения се Инвестиционната програма на община Благоевград
Изменения се Инвестиционната програма на община Благоевград / netinfo
Изменението на Инвестиционната програма на община Благоевград за 2007г гласуваха общинските съветници на второто си редовно заседание.

Промени на план-сметките на разходите за поддържане на чистотата в общината и предложението за средните месечни брутни заплати на преподавателите бяха подкрепени от общинските съветници. Освен това част от заделените средства за “Реконструкция и ремонт на сграда – сектор мъже” на обект “Психодиспансер село Горно Хърсово, се пренасочват за финансиране на ремонтни дейности в детски заведения, поради невъзможността обектът да бъде завършен до края на годината.

Повечето от обектите вече са завършени и средствата само се пренасочват, уточни кметът Паскалев.