/ Община Благоевград
Съветниците приеха ПУП за моста на Покровнишко шосе
По предложение на кмета Методи Байкушев в Общинските детски градини и Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград ще бъде въведена система за делегирани бюджети.

Това решиха на извънредно заседание общинските съветници, съобщиха от Общината. По време на сесията кметът поясни, че по този начин детските заведения ще получат по-голяма независимост и по-добра бюджетна дисциплина.

Методи Байкушев: Мобилизирани сме да завършим проекти по програми, които приключват в края на годината

„Делегираните бюджети не отменят отговорността на Общината към детските градини, но това им гарантира истинска самостоятелност, без да зависят от волята на кмета за всяко решение“, заяви адв. Байкушев.

От една страна системата гарантира, че ръководството на всяка детска градина ще може само да управлява финансовите ресурси, с които разполага, а от друга то ще носи отговорност за изразходването им.

Собственият бюджет ще бъде определян чрез формула, а директорите на детските заведения ще преминат през специални обучения. Байкушев поясни, че за да бъде гарантирана самостоятелността на детските градини, в случай че е необходимо ще има възможност за корекции, които да гарантират допълнително финансиране.

С въвеждането на делегираните бюджети детските градини ще могат да реализират и собствени приходи. Предложението беше подкрепено и от директори на детски заведения, които присъстваха на заседанието.

Общинските съветници в Благоевград одобриха предложението на кмета за теглене на безлихвен заем

Беше приет и Подробен устройствен план (ПУП) - парцеларен план (ПП) за изместване на техническа инфраструктура за съществуващи газопровод, водопроводи и кабелни линии на Покровнишко шосе.

"Преди дни Подробният устройствен план бе съгласуван от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“, а в момента се правят сериозни постъпки новоизграденият мост на
Покровнишко шосе да бъде пуснат в експлоатация най-късно до края на месец декември 2023 г.", това съобщи кметът през изминалата седмица.

Проверяват се и възможностите съоръжението да бъде пуснато в пробна експлоатация, за да бъде ускорен самият процес.